De bruggen en sluizen


Naast de 200 km zijn er onderweg ook nog zo'n 185 obstakels in de form van bruggen, sluizen en overhangende kabels. De bomen hebben wij dan nog niet eens meegerekend en de bruggen tussen Bartlehiem en Dokkum moeten ook nog eens twee keer gepasseerd worden. In de kaart hieronder vindt u de meeste obstakels. De blauwe rondjes zijn de vaste bruggen. De gele rondjes zijn beweegbare bruggen die niet voor ons open hoeven en de rode rondjes zijn de bruggen waarbij de hulp van een brugwachter mischien nodig is (afhankelijk van de waterstand). De rode vierkantsjes zijn de sluizen op het Bildt maar die mogen wij zelf (volautomatisch) bedienen.Recreatieschap Marrekrite Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Stichting Ramon scoort tegen kanker Aldhaven 4 Foppe Warkumer ierdewurk In hardstikkene goed doel